Labolatorium

Projektowanie betonów:

Nowoczesne laboratorium umożliwia projektowanie zupełnie niestandardowych receptur betonów.

Każda receptura betonu testowana jest w warunkach laboratoryjnych – z użyciem precyzyjnych urządzeń – wag, mieszarki laboratoryjnej i aparatów do badań, aby dopiero po uzyskaniu satysfakcjonujących rezultatów wdrożyć ją do produkcji.

Laboratorium projektuje betony architektoniczne, samozagęszczalne, betony z domieszkami chemicznymi najnowszej generacji a także betony specjalne na indywidualne zamówienia (osiągające określone, zadane parametry).

Badania na świeżej mieszance betonowej:

  • badanie gęstości,
  • badanie konsystencji,
  • badanie  zawartości powietrza.

Badania na stwardniałym betonie:

  • badanie wytrzymałości na ściskanie,
  • badanie konstrukcji betonowej metodą nieniszczącą,
  • badanie wodoszczelności
  • badanie nasiąkliwości betonu.

Labolatorium RENBET

Kierownik labolatorium

Michał Sikorskilabolatorium@ren-bet.pl